ויקיפדיה (מאוסף Smithsonian American Art Museum)

מהו צילום, וכיצד רצוי להתייחס אליו?

פוסט שני בסדרת הפוסטים שלנו על צילום בהוראה ולמידה, הסדרה עוסקת בצילום, מהו צילום וסוגי תצלומים ומעלה נושאים שונים לדיון בכיתה: האם מספיקה התרשמות ראשונה כדי לקבוע עמדה? ועד כמה חשוב שנדע הרבה יותר כדי שנוכל לגבש דעה בעלת ערך קראו עוד...

סיפור קצר על צילום

בשנת 1839 התכנסה האקדמיה הצרפתית למדעים לאירוע מיוחד, שראוי היה לצלם אותו, אלא שאז עוד לא היתה מצלמה נגישה לכול. האולם היה מלא, על הבמה עמד אדם אחד ודיבר. לצדו ישבו שני אנשים. המדבר הוא הדמות הפחות חשובה בסיפור הזהקראו עוד...

בחינות בגרות וגמר מתוקשבות – עם המבט קדימה

כבכל שנה מזה 16 שנים מטח מפעיל בחינות בגרות וגמר מתוקשבות בעבור אגף הבחינות של משרד החינוך. בשנת הלימודים תשע"ו נבחנו בבחינות אלה כ-21,000 תלמידים מכ-800 בתי-ספר על-יסודיים. אילו תכונות חדשות שילב צוות מטח בתוכנת ההיבחנות iTest בתשע"ו? ומה מתחדש בשנת הלימודים תשע"ז?קראו עוד...

NakoPhotography / shutterstock.com

מה אנחנו יודעים על המיומנויות של בוגרים בישראל? תוצאות סקר PIAAC

בסקר שערך הארגון OECD נמצא שממוצע הציונים של בוגרים (65-16) בישראל נמוך מממוצע הציונים של בוגרים במדינות ה-OECD בשלוש מיומנויות, שנבדקו ביותר מ-30 מדינות: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת. הישגי היהודים גבוהים מהישגי הערבים, הישגי הגברים גבוהים מהישגי הנשים באוריינות מתמטית. קראו עוד...


כיתה הפוכה, תיכון ווירטואלי: על פדגוגיה דיגיטלית במאה ה-21

האם 20 תלמידים בכיתה זה חזון שעתיד להתממש בקרוב? נשמע לכם בלתי מציאותי? החזון לא רחוק וכבר מתממש בימים אלה, כשהרעיון הוא לאפשר לתלמידים ...
קראו עוד...
risteski goce/shutterstock.com/asap creative

Grandma, what a big browser you have? On separation anxiety & cloud applications

If literary researchers were in the habit of announcing new literary phenomena in the way that biologists announce the discovery of new ...
...read more
Grandma, what a big browser you have? On separation anxiety and cloud applications